Tính đến hết tháng 05/2019 số người tham gia BHYT là 1.212.830 người, đạt tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân 94.5% dân số.; số người tham gia BHXH là 234.144 người; số người tham gia BH tự nguyện là 5.139 người. Số thu BHXH, BHTN, BHYT là 545,7 tỷ đồng, đạt 38.9% kế hoạch thu của BHXH Việt Nam. BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH QUẢNG NINH - Số 22, Đường 25 tháng 4, Phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Ban Giám đốc

BAN GIÁM ĐỐC

Giám đốc

 Họ tên: Vũ Xuân Hiển
 Máy bàn: 0203.3628.095
 Di động: 0913.581.581

Phó giám đốc

 Họ tên: Ngô Văn Chiến
 Máy bàn: 0203.3819.007
 Di động: 0912.147.452

Phó giám đốc

 Họ tên: Trương Đắc Thời
 Máy bàn: 0203.3824.548
 Di động: 0913.024.345

Phó giám đốc

 Họ tên: Lê Đình Tuấn
 Máy bàn: 0203.3824.576
 Di động: 0913.264.116

 

THÔNG BÁO MỚI

THĂM DÒ Ý KIẾN

  • Bạn thường tìm hiểu thông tin về BHXH ở đâu?
  • Ý kiến khác:

FANPAGE