Tính đến hết ngày 30/09/2019 số đối tượng tham gia BHYT là 1.226.030 người, đạt tỷ lệ bao phủ 92,86% dân số; Số người tham gia BHXH là 246.152 người, đạt 38,73% lực lượng lao động; tổng số thu: 9 tháng năm 2019, thu BHXH, BHYT, BHTN là 3.985 tỷ đồng, tăng 376 tỷ đồng (10,4%) so với cùng kỳ năm 2018, đạt 73,38% kế hoạch giao thu của BHXH Việt Nam. BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH QUẢNG NINH - Số 22, đường 25/4 phường Bạch Đằng - TP. Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh.

Ban Giám đốc

BAN GIÁM ĐỐC

Giám đốc

 Họ tên: Vũ Xuân Hiển
 Máy bàn: 0203.3628.095
 Di động: 0913.581.581

Phó giám đốc

 Họ tên: Ngô Văn Chiến
 Máy bàn: 0203.3819.007
 Di động: 0912.147.452

Phó giám đốc

 Họ tên: Trương Đắc Thời
 Máy bàn: 0203.3824.548
 Di động: 0913.024.345

Phó giám đốc

 Họ tên: Lê Đình Tuấn
 Máy bàn: 0203.3824.576
 Di động: 0913.264.116

 

THÔNG BÁO MỚI

THĂM DÒ Ý KIẾN

  • Bạn thường tìm hiểu thông tin về BHXH ở đâu?
  • Ý kiến khác:

FANPAGE