Tính đến hết ngày 30/09/2019 số đối tượng tham gia BHYT là 1.226.030 người, đạt tỷ lệ bao phủ 92,86% dân số; Số người tham gia BHXH là 246.152 người, đạt 38,73% lực lượng lao động; tổng số thu: 9 tháng năm 2019, thu BHXH, BHYT, BHTN là 3.985 tỷ đồng, tăng 376 tỷ đồng (10,4%) so với cùng kỳ năm 2018, đạt 73,38% kế hoạch giao thu của BHXH Việt Nam. BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH QUẢNG NINH - Số 22, đường 25/4 phường Bạch Đằng - TP. Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh.

BHXH Thành phố Uông Bí tổ chức lễ bàn giao sổ BHXH cho người lao động

 Thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) số 58/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 20/11/2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016; thực hiện Công văn số 4027/BHXH-ST ngày14/10/2016 của BHXH Việt Nam về hướng dẫn rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động; Kế hoạch số 668/KH-BHXH ngày 28/3/2017 của BHXH tỉnh Quảng Ninh về rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động.
 
Description: http://10.36.30.21:86/images/news/images/quang(1).jpg
 
Trong thời gian qua, BHXH thành phố Uông Bí đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị sử dụng lao động được phân cấp quản lý trên địa bàn thành phố thực hiện việc rà soát, thẩm định để tiến tới bàn giao sổ BHXH của người lao động.
 
 Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Ninh trong những năm qua là một trong những đơn vị đã thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn Thành phố.
Ngày 20/4/2017, BHXH thành phố Uông Bí phối hợp với Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Ninh tổ chức  buổi lễ bàn giao sổ BHXH cho người lao động theo quy định, đồng thời thông qua buổi lễ này BHXH thành phố  đề nghị các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn thành phố tiếp tục quan tâm phối hợp với cơ quan BHXH thành phố đẩy nhanh tiến độ rà soát, bàn giao sổ cho người lao động theo kế hoạch đề ra.
 
 
                                                                                       Hồ Sư Quảng
                                                                           Giám đốc BHXH thành phố

THÔNG BÁO MỚI

THĂM DÒ Ý KIẾN

  • Bạn thường tìm hiểu thông tin về BHXH ở đâu?
  • Ý kiến khác:

FANPAGE