Tính đến hết ngày 30/09/2019 số đối tượng tham gia BHYT là 1.226.030 người, đạt tỷ lệ bao phủ 92,86% dân số; Số người tham gia BHXH là 246.152 người, đạt 38,73% lực lượng lao động; tổng số thu: 9 tháng năm 2019, thu BHXH, BHYT, BHTN là 3.985 tỷ đồng, tăng 376 tỷ đồng (10,4%) so với cùng kỳ năm 2018, đạt 73,38% kế hoạch giao thu của BHXH Việt Nam. BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH QUẢNG NINH - Số 22, đường 25/4 phường Bạch Đằng - TP. Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh.

Phân cấp giải quyết chi trả chế độ BHXH

 Từ ngày 1/10/2019, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh phân cấp cho BHXH cấp huyện tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hưởng chế độ tử tuất và làm thủ tục di chuyển đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng đến địa phương khác mà không phải qua các khâu trung gian.

Cán bộ hưu trí đến làm thủ tục cấp lại thẻ BHYT tại Trung tâm hành chính công TP Hạ Long.
Người hưởng lương hưu làm thủ tục liên quan đến chính sách BHXH, BHYT tại Trung tâm Hành chính công TP Hạ Long.

Theo Quyết định số 166/QĐ-BHXH (ngày 31/1/2019) của BHXH Việt Nam về việc ban hành quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), được phân cấp cho BHXH cấp huyện, gồm: Giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe; chế độ BHXH 1 lần; chế độ tử tuất đối với người lao động, thân nhân người lao động thuộc các đơn vị sử dụng lao động; người tham gia BHXH tự nguyện; chế độ hưu trí, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; thủ tục di chuyển hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng... Theo lộ trình hết năm 2020, việc phân cấp sẽ hoàn thành trên địa bàn cả nước.

Tại Quảng Ninh, việc phân cấp được bắt đầu từ ngày 1/10/2019 với 2 thủ tục chính là tiếp nhận, giải quyết hưởng chế độ tử tuất và làm thủ tục cho đối tượng di chuyển hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng sang địa phương khác. Theo ông Trương Đắc Thời, Phó Giám đốc BHXH tỉnh, trước đây BHXH cấp huyện chỉ có nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ của đối tượng thụ hưởng, sau đó chuyển lên BHXH tỉnh để giải quyết. Đối với người đang hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng mà chuyển sang địa phương khác cư trú, thì BHXH huyện giới thiệu lên BHXH tỉnh, rồi tỉnh chuyển về huyện. Trường hợp từ huyện này chuyển sang một huyện của tỉnh khác, thì BHXH cấp huyện giới thiệu người hưởng lên BHXH tỉnh, sau đó BHXH tỉnh chuyển hồ sơ sang BHXH tỉnh mà đối tượng chuyển đến, BHXH tỉnh đó chuyển về BHXH huyện nơi người hưởng lương, trợ cấp BHXH đến cư trú, trải qua nhiều khâu, thủ tục rườm rà, mất nhiều thời gian...

Thời gian qua, ngành BHXH tỉnh đã có nhiều cải cách, cắt giảm quy trình thủ tục giải quyết chế độ chính sách BHXH. Việc giải quyết thủ tục liên quan chế độ, chính sách BHXH hiện gặp rất nhiều thuận lợi. Tuy nhiên, việc chưa phân cấp sẽ gây ra nhiều khó khăn, người tham gia giải quyết đi lại nhiều lần, cán bộ BHXH cấp huyện thiếu sự chủ động. Bằng việc phân cấp cho BHXH cấp huyện giải quyết hưởng chế độ tử tuất, làm thủ tục di chuyển đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH sẽ giúp BHXH cấp huyện chủ động giải quyết chế độ chi trả BHXH, giảm thủ tục rườm rà, giảm khâu trung gian, nâng cao chất lượng phục vụ của ngành BHXH tỉnh.

TP Cẩm Phả hiện có 32.355 đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng; trong đó 26.425 người hưởng lương hưu. Việc phân cấp giúp thành phố chủ động trong giải quyết kịp thời chế độ cho người thụ hưởng. Ông Nguyễn Trọng Bình, Giám đốc BHXH TP Cẩm Phả, cho biết: Việc phân cấp tạo thuận lợi cho đối tượng thụ hưởng, rút ngắn thời gian làm thủ tục. Trước kia chủ yếu là hồ sơ giấy, việc tra xuất đối tượng thụ hưởng làm thủ công, mất thời gian. Hiện nay, nhờ ứng dụng CNTT, tất cả hồ sơ dữ liệu được số hóa, nên việc tra xuất nhanh gọn, thuận lợi trong việc giải quyết. Thời gian giải quyết thủ tục tử tuất từ 15 ngày giảm còn 8 ngày.

TP Móng Cái có khoảng 3.000 đối tượng hưu trí, hưởng trợ cấp BHXH hằng tháng. Việc phân cấp tiếp nhận, giải quyết và di chuyển sẽ nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ BHXH cơ sở. Theo bà Bùi Diệu Ngọc, Giám đốc BHXH TP Móng Cái, nhờ phân cấp sẽ giải quyết thủ tục ngay tại đơn vị, nhanh hơn, thuận lợi rất nhiều. Mặc dù tăng khối lượng công việc cho cán bộ BHXH địa phương, nhưng giúp họ nâng cao trình độ chuyên môn, hiểu biết về chế độ chính sách BHXH.

Để việc phân cấp này hiệu quả, trước mắt BHXH tỉnh tiến hành tập huấn cho đội ngũ cán bộ, nhân viên BHXH cấp huyện về chuyên môn, nghiệp vụ, quy trình thủ tục chi trả. Trong năm 2020, BHXH tỉnh sẽ phân cấp toàn bộ chi trả chế độ BHXH cho BHXH cấp huyện. Hiện toàn tỉnh có 122.039 đối tượng hưởng lương, hưởng trợ cấp BHXH hằng tháng, trong đó hưu trí 96.039 người. Việc phân cấp sẽ mang lại hiệu quả, góp phần quan trọng giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ của ngành BHXH tỉnh.

Dương Trường

THÔNG BÁO MỚI

THĂM DÒ Ý KIẾN

  • Bạn thường tìm hiểu thông tin về BHXH ở đâu?
  • Ý kiến khác:

FANPAGE