Tính đến hết tháng 05/2019 số người tham gia BHYT là 1.212.830 người, đạt tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân 94.5% dân số.; số người tham gia BHXH là 234.144 người; số người tham gia BH tự nguyện là 5.139 người. Số thu BHXH, BHTN, BHYT là 545,7 tỷ đồng, đạt 38.9% kế hoạch thu của BHXH Việt Nam. BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH QUẢNG NINH - Số 22, Đường 25 tháng 4, Phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Mức phạt chậm đóng BHXH - BHTN - BHYT

LÃI SUẤT CHẬM ĐÓNG BHXH-BHTN
 -Từ tháng 01/01/2012 là: 1,183%/tháng
- Từ tháng 01/01/2013 là: 0,988%/tháng
- Từ tháng 01/01/2014 là: 0,871%/tháng
- Từ tháng 01/01/2015 là: 0,628%/tháng
- Từ tháng 01/01/2016 là: 1,065%/tháng
- Từ tháng 01/01/2017 là: 1,3166%/tháng
- Từ tháng 01/01/2018 là: 1,2084%/tháng

 
 LÃI SUẤT CHẬM ĐÓNG BHYT:
- Từ tháng 01/01/2012 là: 0,75%/tháng
- Từ tháng 01/01/2013 là: 0,75%/tháng
- Từ tháng 01/01/2014 là: 0,75%/tháng
- Từ tháng 01/01/2015 là: 0,75%/tháng
- Từ tháng 01/01/2016 là: 1,083%/tháng
- Từ tháng 01/01/2017 là: 0,9666%/tháng
- Từ tháng 01/01/2018 là: 0,75%/tháng

 

THÔNG BÁO MỚI

THĂM DÒ Ý KIẾN

  • Bạn thường tìm hiểu thông tin về BHXH ở đâu?
  • Ý kiến khác:

FANPAGE