Tính đến hết ngày 30/09/2019 số đối tượng tham gia BHYT là 1.226.030 người, đạt tỷ lệ bao phủ 92,86% dân số; Số người tham gia BHXH là 246.152 người, đạt 38,73% lực lượng lao động; tổng số thu: 9 tháng năm 2019, thu BHXH, BHYT, BHTN là 3.985 tỷ đồng, tăng 376 tỷ đồng (10,4%) so với cùng kỳ năm 2018, đạt 73,38% kế hoạch giao thu của BHXH Việt Nam. BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH QUẢNG NINH - Số 22, đường 25/4 phường Bạch Đằng - TP. Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh.

Mức phạt chậm đóng BHXH - BHTN - BHYT

LÃI SUẤT CHẬM ĐÓNG BHXH-BHTN
 -Từ tháng 01/01/2012 là: 1,183%/tháng
- Từ tháng 01/01/2013 là: 0,988%/tháng
- Từ tháng 01/01/2014 là: 0,871%/tháng
- Từ tháng 01/01/2015 là: 0,628%/tháng
- Từ tháng 01/01/2016 là: 1,065%/tháng
- Từ tháng 01/01/2017 là: 1,3166%/tháng
- Từ tháng 01/01/2018 là: 1,2084%/tháng

 
 LÃI SUẤT CHẬM ĐÓNG BHYT:
- Từ tháng 01/01/2012 là: 0,75%/tháng
- Từ tháng 01/01/2013 là: 0,75%/tháng
- Từ tháng 01/01/2014 là: 0,75%/tháng
- Từ tháng 01/01/2015 là: 0,75%/tháng
- Từ tháng 01/01/2016 là: 1,083%/tháng
- Từ tháng 01/01/2017 là: 0,9666%/tháng
- Từ tháng 01/01/2018 là: 0,75%/tháng

 

THÔNG BÁO MỚI

THĂM DÒ Ý KIẾN

  • Bạn thường tìm hiểu thông tin về BHXH ở đâu?
  • Ý kiến khác:

FANPAGE