Tính đến hết tháng 05/2019 số người tham gia BHYT là 1.212.830 người, đạt tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân 94.5% dân số.; số người tham gia BHXH là 234.144 người; số người tham gia BH tự nguyện là 5.139 người. Số thu BHXH, BHTN, BHYT là 545,7 tỷ đồng, đạt 38.9% kế hoạch thu của BHXH Việt Nam. BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH QUẢNG NINH - Số 22, Đường 25 tháng 4, Phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Thông tin liên hệ

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

BẢO HIỂM Xà HỘI THỊ XàĐÔNG TRIỀU

Địa chỉ: 
Khu Yên Lâm 3, phường Đức Chính, TX Đông Triều, Quảng Ninh

Giám đốc

 Họ tên: Vũ Văn Tiến
 Máy bàn: 0203.3670.942
 Di động: 0904.979.727

Phó giám đốc

 Họ tên: Nguyễn Xuân Hưng
 Máy bàn:
 Di động: 0912.089.568

Phó giám đốc

 Họ tên: Hoàng Thị Ngọc Mai
 Máy bàn:
 Di động: 

 

THÔNG BÁO MỚI

THĂM DÒ Ý KIẾN

  • Bạn thường tìm hiểu thông tin về BHXH ở đâu?
  • Ý kiến khác:

FANPAGE