Tính đến hết ngày 30/09/2019 số đối tượng tham gia BHYT là 1.226.030 người, đạt tỷ lệ bao phủ 92,86% dân số; Số người tham gia BHXH là 246.152 người, đạt 38,73% lực lượng lao động; tổng số thu: 9 tháng năm 2019, thu BHXH, BHYT, BHTN là 3.985 tỷ đồng, tăng 376 tỷ đồng (10,4%) so với cùng kỳ năm 2018, đạt 73,38% kế hoạch giao thu của BHXH Việt Nam. BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH QUẢNG NINH - Số 22, đường 25/4 phường Bạch Đằng - TP. Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh.

BHXH thành phố Hạ Long tổ chức Hội nghị tập huấn Nghiệp vụ thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình và hướng dẫn thực hiện phần mềm quản lý Đại lý

         Thực hiện Kế hoạch số 29/KH-BHXH ngày 12/2/2019 của BHXH thành phố, ngày 12/3/2019, Bảo hiểm xã hội thành phố Hạ Long phối hợp cùng với Phòng khai thác thu nợ, Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh, Công ty VNPT Quảng Ninh tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thu BHXH tự nguyện, BHYT Hộ gia đình và phần mềm quản lý Đại lý thu cho tất cả nhân viên đại lý thu BHXH, BHYT trên địa bàn thành phố Hạ Long năm 2019.

   
(Ảnh: Toàn cảnh hội nghị tập huấn)

          Tại Hội nghị tập huấn, nhân viên các Đại lý thu BHXH, BHYT đã được BHXH thành phố truyền đạt những nội dung cơ bản của Luật BHXH số 58/2014/QH13 có hiệu lực thi hành 01/01/2016, Luật BHYT số 25/2008/QH12, Luật BHYT sửa đổi, bổ sung có hiệu lực thi hành từ 01/01/2015; Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT; Quyết định số 888/QĐ-BHXH ngày 16/7/2018 của BHXH Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đồng thời hướng dẫn triển khai thực hiện phần mềm quản lý Đại lý nhằm đáp ứng yêu cầu công tác thu BHXH tự nguyện, BHYT Hộ gia đình.

           Thông qua Hội nghị tập huấn, nhận thức về chính sách BHXH, BHYT, hiểu biết về nguyên tắc hoạt động, quy trình thực hiện, quyền và trách nhiệm đối với đại lý thu của các nhân viên Đại lý thu BHXH, BHYT trên địa bàn được đầy đủ, sâu sắc hơn và đặc biệt thiết thực cho việc vận dụng triển khai công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT Hộ gia đình trong thời gian tới./.

Hồ Sư Quảng - BHXH TP Hạ Long

 

THÔNG BÁO MỚI

THĂM DÒ Ý KIẾN

  • Bạn thường tìm hiểu thông tin về BHXH ở đâu?
  • Ý kiến khác:

FANPAGE