Tính đến hết tháng 05/2019 số người tham gia BHYT là 1.212.830 người, đạt tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân 94.5% dân số.; số người tham gia BHXH là 234.144 người; số người tham gia BH tự nguyện là 5.139 người. Số thu BHXH, BHTN, BHYT là 545,7 tỷ đồng, đạt 38.9% kế hoạch thu của BHXH Việt Nam. BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH QUẢNG NINH - Số 22, Đường 25 tháng 4, Phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Thông tin liên hệ

BẢO HIỂM XÃ HỘI THÀNH PHỐ HẠ LONG

Địa chỉ:
Số 82 Phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh

Giám đốc

 Họ tên: Hồ Sư Quảng
 Máy bàn: 0203.3811.965
 Di động: 0913.080.280

Phó giám đốc

 Họ tên: Nguyễn Đức Thọ
 Máy bàn:
 Di động: 0913.577.333

Phó giám đốc

 Họ tên: Dương Thị Thanh Xuân
 Máy bàn:
 Di động: 0912.191.985

THÔNG BÁO MỚI

THĂM DÒ Ý KIẾN

  • Bạn thường tìm hiểu thông tin về BHXH ở đâu?
  • Ý kiến khác:

FANPAGE