Tính đến hết ngày 30/09/2019 số đối tượng tham gia BHYT là 1.226.030 người, đạt tỷ lệ bao phủ 92,86% dân số; Số người tham gia BHXH là 246.152 người, đạt 38,73% lực lượng lao động; tổng số thu: 9 tháng năm 2019, thu BHXH, BHYT, BHTN là 3.985 tỷ đồng, tăng 376 tỷ đồng (10,4%) so với cùng kỳ năm 2018, đạt 73,38% kế hoạch giao thu của BHXH Việt Nam. BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH QUẢNG NINH - Số 22, đường 25/4 phường Bạch Đằng - TP. Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh.

CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU

 1. Điều kiện hưởng:

         - Người lao động đang tham gia BHXH bị ốm đau, tai nạn không phải TNLĐ, BNN hoặc TNLĐ, BNN tái phát phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở y tế;

         - Phải nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau dưới 7 tuổi và có xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền.

         - Lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con mà thuộc các trường hợp trên

Không được hưởng:
          - Tự hủy hoại sức khỏe, do say rượu hoặc sử dụng chất ma túy, tiền chất ma túy.
          - Điều trị lần đầu do TNLĐ, BNN.
          - Bị ốm đau, tai nạn trong thời gian: nghỉ phép năm, nghỉ việc riêng, nghỉ không lương, nghỉ hưởng chế độ thai sản.
 
2. Người lao động bị ốm đau không phải bệnh dài ngày
2.1 Thời gian hưởng:
Việc xác định người lao động làm nghề NN, ĐH, NH để tính thời gian hưởng chế độ ốm đau  căn cứ vào nghề, công việc tại thời điểm bị ốm đau.
 
Người lao động bị ốm đau, không phải bệnh dài ngày
 
Đóng BHXH dưới 15 năm
 
Đóng BHXH từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm
 
Đóng BHXH từ đủ 30 năm trở lên
 
Điều kiện làm việc bình thường
 
 
30 ngày
 
 
40 ngày
 
 
60 ngày
 
Điều kiện làm việc có yếu tố nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, PCKV 0.7 trở lên
 
 
40 ngày
 
 
50 ngày
 
 
70 ngày
 

  2.2 Mức hưởng :
 
Mức 
hưởng chế độ ốm đau
 
 
 
=
Tiền lương tháng đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc
 
 
 
X 75%
  
Số ngày
nghỉ việc được hưởng chế độ ốm đau
 
24 ngày
 

 3. Người lao động mắc bệnh cần chữa trị dài ngày

3.1 Thời gian hưởng: hết 180 ngày mà vẫn ốm thì được hưởng tiếp nhưng tối đa bằng thời gian tham gia BHXH.

3.2 Mức hưởng: 

 
Mức 
hưởng chế độ ốm đau do mắc bệnh dài ngày
 
=
 
Tiền lương tháng đóng BHXH của 
tháng liền kề trước khi nghỉ việc

 

x  t% x
 
Số tháng nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau
 

t = 50% nếu đóng BHXH dưới 15 năm; t = 55% nếu đóng BHXH từ 15 năm đến dưới 30 năm; t = 65% nếu đóng BHXH trên 30 năm
 

4. Người lao động nghỉ trông con dưới 7 tuổi bị ốm:

 Thời gian hưởng: 20 ngày làm việc nếu con dưới 3 tuổi, 15 ngày làm việc nếu con từ 3 đến dưới 7 tuổi

 Mức hưởng:
 
 
Mức 
hưởng chế độ ốm đau
 
 
 
=
 Tiền lương tháng đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc
 
 
X 75%
 
 
Số ngày nghỉ việc được hưởng chế độ ốm đau
 
24 ngày
  
  5. Dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau ốm đau:

   Người lao động đã hưởng chế độ ốm đau từ đủ 30 ngày trở lên trong năm, trong khoảng thời gian 30 ngày kể từ khi người lao động trở lại làm việc mà sức khoẻ chưa hồi phục.  

 
 
Thời gian hưởng
 
 
 
 
 
 
 
Mức hưởng 01 ngày = 30% lương cơ sở
 
Bệnh dài ngày
 
 
10 ngày
 
Bệnh phải phẫu thuật
 
 
7 ngày
 
Trường hợp khác
 
 
5 ngày

 

THÔNG BÁO MỚI

THĂM DÒ Ý KIẾN

  • Bạn thường tìm hiểu thông tin về BHXH ở đâu?
  • Ý kiến khác:

FANPAGE