Tính đến hết ngày 30/09/2019 số đối tượng tham gia BHYT là 1.226.030 người, đạt tỷ lệ bao phủ 92,86% dân số; Số người tham gia BHXH là 246.152 người, đạt 38,73% lực lượng lao động; tổng số thu: 9 tháng năm 2019, thu BHXH, BHYT, BHTN là 3.985 tỷ đồng, tăng 376 tỷ đồng (10,4%) so với cùng kỳ năm 2018, đạt 73,38% kế hoạch giao thu của BHXH Việt Nam. BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH QUẢNG NINH - Số 22, đường 25/4 phường Bạch Đằng - TP. Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh.

Danh sách Văn bản

STT Tải vềNgày áp dụng
1 Cv 3292/BHXH-QLT V/v Hướng dẫn thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN từ 01/01/2020 01/01/2020
2 Thông báo 3613/TB-BHXH về việc đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của BHXH tỉnh Quảng Ninh 01/01/2020
3 CV 3670/BHXH-KHTC về việc chi trả tiền ốm đau, thai sản, DSPHSK cho người lao động 26/12/2019
4 BỘ CÂU HỎI / TRẢ LỜI VỀ NHỮNG VẤN ĐỀ THƯỜNG GẶP TRONG GIẢI QUYẾT TTHC 01/12/2019
5 2755/TB-BHXH - V/v giao kế hoạch bổ sung số người tham gia BHXH tự nguyện cho BHXH thị xã, thành phố, đại lý Thu bưu điện năm 2019 10/10/2019
6 CV 2613/BHXH-CĐ V/v Thực hiện QĐ 166/QĐ-BHXH ngày31/01/2019 của TGĐ BHXH Việt Nam 27/09/2019
7 CV1894/BHXH-TN&TKQ ngày 11/7/2019 về việc niêm yết công khai các TTHC theo QĐ 777/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam 11/07/2019
8 Hướng dẫn thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN theo nghị định 38/2019/NĐ-CP 01/07/2019
9 Công văn 1507/BHXH-QLT ngày 06/06/2019 về việc gửi Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN 06/06/2019
10 Thông báo về việc tạm dừng chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH đối với người hưởng chưa kê khai bổ sung thông tin cá nhân kể từ 05/2019 03/04/2019
11 700/KH-BHXH ngày 15/03/2019 - Kế hoạch thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), cấp sở, ngành, địa phương (DDCI) năm 2019 15/03/2019
12 Công văn 492/BHXH-TN&TKQTTHC ngày 25/02/2019 về việc cấp thẻ BHYT 25/02/2019
13 CV435/BHXH-QLT ngày 20/02/2019 của BHXH tỉnh Quảng Ninh về việc Bổ sung điện thoại của người lao động 20/02/2019
14 Hướng dẫn đăng ký mẫu dấu, mẫu chữ ký sử dụng trên giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH 01/01/2019
15 Thông báo lãi suất chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN 01/01/2019
16 Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Đăng ký tham gia lần đầu; khai trình sử dụng lao động tại các doanh nghiệp bắt đầu hoạt động 01/12/2018
17 Hướng dẫn liên ngành về việc thực hiện cơ chế "một cửa" trong đăng ký lao động và đăng ký BHXH lần đầu 01/11/2018
18 1619/BHXH-GĐBHYT - Thông báo thẻ BHYT cũ không còn giá trị sử dụng 06/07/2018
19 Triển khai Nghị quyết 19 của Chính phủ và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) ,cấp sở, ngành, địa phương (DDCI) năm 2018 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh 27/04/2018
20 Thông báo về việc trả thẻ BHYT mới cho đối tượng hưu trí, trẻ em,hộ gia đình 18/04/2018
21 Đường dây nóng, các hệ thống tiếp nhận phản ánh,thắc mắc,hỏi đáp của cá nhân,tổ chức,đơn vị sử dụng lao động 18/04/2018

THÔNG BÁO MỚI

THĂM DÒ Ý KIẾN

  • Bạn thường tìm hiểu thông tin về BHXH ở đâu?
  • Ý kiến khác:

FANPAGE