Tính đến hết tháng 05/2019 số người tham gia BHYT là 1.212.830 người, đạt tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân 94.5% dân số.; số người tham gia BHXH là 234.144 người; số người tham gia BH tự nguyện là 5.139 người. Số thu BHXH, BHTN, BHYT là 545,7 tỷ đồng, đạt 38.9% kế hoạch thu của BHXH Việt Nam. BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH QUẢNG NINH - Số 22, Đường 25 tháng 4, Phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Danh sách Văn bản

STT Tải vềNgày áp dụng
1 888/QĐ-BHXH - QĐ sửa đổi một số điều quy trình Thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, quản lý sổ BHXH, Thẻ BHYT ban hành theo QĐ số 595/QĐ-BHXH 16/07/2018
2 772/QĐ-BHXH - Công bố thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp: cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam 15/06/2018
3 595/QĐ-BHXH - Ban hành Quy trình thu Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế. 14/04/2017
4 828/QĐ-BHXH - Quy định quản lý chi trả BHXH, BHTN 27/05/2016
5 60/2015/QĐ-TTg - Cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. 27/11/2015
6 77/2014/QĐ-TTg - Quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người tham gia BHXH thất nghiệp 24/12/2014
7 52/2013/QĐ-TTg - Quy định chế độ trợ cấp với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu 30/08/2013
8 613/QĐ_TTG - Quyết định về việc trợ cấp hàng tháng cho những người có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác thực tế đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động 05/06/2010

THÔNG BÁO MỚI

THĂM DÒ Ý KIẾN

  • Bạn thường tìm hiểu thông tin về BHXH ở đâu?
  • Ý kiến khác:

FANPAGE