Tính đến hết ngày 30/09/2019 số đối tượng tham gia BHYT là 1.226.030 người, đạt tỷ lệ bao phủ 92,86% dân số; Số người tham gia BHXH là 246.152 người, đạt 38,73% lực lượng lao động; tổng số thu: 9 tháng năm 2019, thu BHXH, BHYT, BHTN là 3.985 tỷ đồng, tăng 376 tỷ đồng (10,4%) so với cùng kỳ năm 2018, đạt 73,38% kế hoạch giao thu của BHXH Việt Nam. BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH QUẢNG NINH - Số 22, đường 25/4 phường Bạch Đằng - TP. Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh.

Danh sách Văn bản

STT Tải vềNgày áp dụng
1 Thông tư 57/2019/TT-BCA hướng dẫn thực hiện BHYT đối với người lao động, học sinh, sinh viên và thân nhân của cán bộ, chiến sĩ, công nhân công an đang phục vụ, công tác trong công an nhân dân 25/12/2019
2 Thông tư 18/2019/TT-BLĐTBXH 23/12/2019
3 TT 35/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2018 quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH 01/01/2019
4 TT 06/2018/TT-BNV Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở 31/05/2018
5 56/2017/TT-BYT - 32/2017/TT-BLĐTBXH - Quy định điều chỉnh tiền lương và thu nhập đóng BHXH 29/12/2017
6 Quy định chi tiết thi hành Luật BHXH và Luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế 29/12/2017
7 26/2017/TT-BLĐTBXH - Quy định và hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm TNLĐ, BNN bắt buộc 20/09/2017
8 18/2017/TT-BLĐTBXH - Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu và trợ cấp BHXH theo NGhị định 76/NĐ-CP 30/06/2017
9 46/2016/TT-BYT - Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày 30/12/2016
10 15/2016/TT-BYT - Quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội 15/05/2016
11 01/2016/TT-BLĐTBXH - Quy định chi tiết và thi hành một số điều Luật BHXH về BHXH tự nguyện 18/02/2016
12 59/2015/TT-BLĐTBXH - Quy định chi tiết và thi hành một số điều Luật BHXH về BHXH Bắt buộc 29/12/2015
13 28/2015/TT-BLĐTBXH - Hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp 31/07/2015
14 23/2015/TT-BLĐTBXH - Hướng dẫn thực hiện một số điều về tiền lương của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động 23/06/2015
15 17/2015/TT-BLĐTBXH - Hướng dẫn xây dựng thang lương, bảng lương, phụ cấp lương và chuyển xếp lương đối với người lao động trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu theo Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 c 22/04/2015
16 41/2014/TTLT-BYT-BTC - Hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế 24/11/2014
17 19/2014/TT-BLĐTBXH - Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 27/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động là người giúp việc gia đình 15/08/2014
18 30/2013/TT-BLĐTBXH - Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về hợp đồng lao động 25/10/2013
19 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH - Hướng dẫn nghị định 54/2011/NĐ-CP về chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo 30/12/2011

THÔNG BÁO MỚI

THĂM DÒ Ý KIẾN

  • Bạn thường tìm hiểu thông tin về BHXH ở đâu?
  • Ý kiến khác:

FANPAGE