Tính đến hết ngày 30/09/2019 số đối tượng tham gia BHYT là 1.226.030 người, đạt tỷ lệ bao phủ 92,86% dân số; Số người tham gia BHXH là 246.152 người, đạt 38,73% lực lượng lao động; tổng số thu: 9 tháng năm 2019, thu BHXH, BHYT, BHTN là 3.985 tỷ đồng, tăng 376 tỷ đồng (10,4%) so với cùng kỳ năm 2018, đạt 73,38% kế hoạch giao thu của BHXH Việt Nam. BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH QUẢNG NINH - Số 22, đường 25/4 phường Bạch Đằng - TP. Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh.

Danh sách Văn bản

STT Tải vềNgày áp dụng
1 Nghị định 90/2019/NĐ-CP - Quy định mức lương tối thiếu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động 01/01/2020
2 Nghị định 44/2019/NĐ-CP - Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng 01/07/2019
3 Nghị định 157/2018/NĐ-CP - Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động 01/01/2019
4 153/2018/NĐ-CP - Quy định chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn 2018 đến năm 2021 có thời gian đóng BHXH từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng 24/12/2018
5 NĐ 130/2018/NĐ-CP - Quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số 15/11/2018
6 Nghị định 146/2018/NĐ-CP - Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều luật BHYT 17/10/2018
7 NĐ 143/2018/NĐ-CP - Quy định chi tiết Luật Bảo hiểm xã hội, Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam 15/10/2018
8 90/2018/NĐ-CP - Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cảnh vệ 10/08/2018
9 88/2018/NĐ-CP - Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng 15/06/2018
10 141/2017/NĐ-CP - Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động 07/12/2017
11 47/2016/NĐ-CP - Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang 26/05/2016
12 37/2016/NĐ-CP - Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc 15/05/2016
13 39/2016/NĐ-CP - Quy định chi tiết một số điều Luật an toàn vệ sinh lao động 15/05/2016
14 134/2015/NĐ-CP - Quy định chi tiết một số điều Luật BHXH về BHXH tự nguyện 29/12/2015
15 28/2015/NĐ-CP - Quy định chi tiết một số điều Luật Việc làm về BHXH thất nghiệp 03/12/2015
16 115/2015/NĐ-CP - Quy định chi tiết một số điều Luật BHXH về BHXH bắt buộc 11/11/2015
17 88/2015/NĐ-CP - Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2013 của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đ 07/10/2015
18 70/2015/NĐ-CP - Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế đối với quân đội nhân dân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu 01/09/2015
19 53/2015/NĐ-CP - Quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức 29/05/2015
20 05/2015/NĐ-CP - Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động 12/01/2015
21 105/2014/NĐ-CP - Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế 15/11/2014
22 27/2014/NĐ-CP - Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động là người giúp việc gia đình 07/04/2014
23 03/2014/NĐ-CP - Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về việc làm 16/01/2014
24 176/2013/NĐ-CP - Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế 14/11/2013
25 95/2013/NĐ-CP - Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 22/08/2013
26 51/2013/NĐ-CP - Quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc phó giám đốc, Kế toán trưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạ 14/05/2013
27 49/2013/NĐ-CP - Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương 14/05/2013
28 44/2013/NĐ-CP - Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về hợp đồng lao động 10/05/2013
29 54/2011/NĐ-CP - Về chế độ phụ cấp thâm niên đối với Nhà giáo 07/04/2011
30 204/2004/NĐ-CP - Về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang 14/12/2004
31 205/2004/NĐ-CP - Quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty Nhà nước 14/12/2004

THÔNG BÁO MỚI

THĂM DÒ Ý KIẾN

  • Bạn thường tìm hiểu thông tin về BHXH ở đâu?
  • Ý kiến khác:

FANPAGE