Tính đến hết ngày 30/09/2019 số đối tượng tham gia BHYT là 1.226.030 người, đạt tỷ lệ bao phủ 92,86% dân số; Số người tham gia BHXH là 246.152 người, đạt 38,73% lực lượng lao động; tổng số thu: 9 tháng năm 2019, thu BHXH, BHYT, BHTN là 3.985 tỷ đồng, tăng 376 tỷ đồng (10,4%) so với cùng kỳ năm 2018, đạt 73,38% kế hoạch giao thu của BHXH Việt Nam. BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH QUẢNG NINH - Số 22, đường 25/4 phường Bạch Đằng - TP. Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh.

Danh sách Văn bản

STT Tải vềNgày áp dụng
1 1335/BHXH-CSYT - Thực hiện Thông tư số 50/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y Tế 18/04/2018
2 1142/BHXH-CSYT - Điều chỉnh tuyến và hạng đối với cơ sở KCB tư nhân theo Quyết định số 6062/QĐ-BYT 04/04/2018
3 804/BHXH-CSYT - Hướng dẫn thực hiện dự toán chi KCB BHYT năm 2018 13/03/2018
4 751/BHXH-CSYT - Hướng dẫn triển khai thực hiện thông tư số 39/2017/TT-BYT 07/03/2018
5 701/BHXH-CSYT - Thanh toán chi phí dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng máy mượn hoặc đặt máy 02/03/2018
6 672/BHXH-CSYT - Thực hiện BHYT đối với quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu 01/03/2018
7 342/BHXH-DVT - Hướng dẫn thanh toán Alphachymotrypsin dùng đường uống, ngậm dưới lưới 30/01/2018
8 317/BHXH-CSYT - Chấm điểm các bệnh viện tư nhân 26/01/2018
9 85/BHXH-GĐB - Hướng dẫn một số nội dung trong thống kê thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT 10/01/2018

THÔNG BÁO MỚI

THĂM DÒ Ý KIẾN

  • Bạn thường tìm hiểu thông tin về BHXH ở đâu?
  • Ý kiến khác:

FANPAGE