Tính đến hết ngày 30/09/2019 số đối tượng tham gia BHYT là 1.226.030 người, đạt tỷ lệ bao phủ 92,86% dân số; Số người tham gia BHXH là 246.152 người, đạt 38,73% lực lượng lao động; tổng số thu: 9 tháng năm 2019, thu BHXH, BHYT, BHTN là 3.985 tỷ đồng, tăng 376 tỷ đồng (10,4%) so với cùng kỳ năm 2018, đạt 73,38% kế hoạch giao thu của BHXH Việt Nam. BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH QUẢNG NINH - Số 22, đường 25/4 phường Bạch Đằng - TP. Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh.

Danh sách Văn bản

STT Tải vềNgày áp dụng
1 Các biểu mẫu đính kèm QĐ 166/QĐ-BHXH 01/05/2019
2 Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019 của BHXH Việt Nam Ban hành Quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN 31/01/2019
3 902/BHXH-CSXH - Triển khai giao dịch điện tử trong giải quyết chế độ BHXH ngắn hạn theo CV 5171 16/03/2018
4 765/BHXH-CSXH - Về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 32/2017/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2017 của Bộ lao động thương binh và xã hội 08/03/2018
5 384/BHXH-CSXH - Về việc triển khai các quy định của Luật BHXH có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018 31/01/2018
6 5742-BHXH-CSXH - V/v hướng dẫn thực hiện Công văn số 5144/LĐTBXH-BHXH ngày 07/12/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 21/12/2017
7 5420-BHXH-CSXH - V/v hướng dẫn thực hiện Công văn số 4824/LĐTBXH-BHXH ngày 17/11/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 01/12/2017
8 5091-BHXH-CSXH - V/v hướng dẫn thực hiện Công văn số 3058/LĐTBXH-BHXH ngày 16/8/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 13/11/2017
9 5055-BHXH-CSXH - V/v giải quyết chế độ ốm đau, thai sản trong thời gian truy đóng BHXH 13/11/2017
10 4148-BHXH-CSXH - V/v chấn chỉnh công tác tổ chức thực hiện BHXH, BHTN 22/09/2017
11 3162-BHXH-CSXH - V/v điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng theo quy định tại Nghị định 76/2017/NĐ-CP 27/07/2017
12 2696_BHXH_CSBH - V/v hướng dẫn thực hiện các chế độ BHXH kể từ ngày 01/07/2017 29/06/2017
13 1463-BHXH-CSXH - V/v thực hiện CV số 1151/LĐTBXH-ATLĐ ngày 28/03/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 26/04/2017
14 998_BHXH_CSXH - V/v hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người lao động khi chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần theo Quyết định số 22/2015/QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ. 27/03/2017
15 625_BHXH_CSXH - V/v tính thời gian công tác trước 01/01/1995 để hưởng BHXH và điều chỉnh lương hưu đối với giáo viên mầm non. 01/03/2017
16 5385-BHXH-CSXH - V/v hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH 30/12/2016
17 5371-BHXH-CSXH - V/v sao gửi Hướng dẫn số 05-HD/BTCTW ngày 14/11/2016 30/12/2016
18 4967-BHXH-CSXH - V/v hướng dẫn ra quyết định thôi hưởng trợ cấp tuất hàng tháng theo quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP 12/12/2016
19 4666-BHXH-CSXH - V/v hướng dẫn về mẫu, in, cấp và quản lý Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH 21/11/2016
20 4644-BHXH-CSXH - V/v hướng dẫn thanh toán phí giám định y khoa 18/11/2016
21 3942-BHXH-CSXH - V/v hướng dẫn thực hiện Công văn số 2131/LĐTBXH-BHXH ngày 16/03/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 12/10/2016
22 3880-BHXH-CSXH - V/v hướng dẫn thực hiện Công văn số 3432/LĐTBXH-BHXH ngày 08/9/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 07/10/2016
23 3647-BHXH-CSXH - V/v hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ TNLĐ, BNN theo quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động 21/09/2016
24 2538-bhxh-csxh - CV 2538/BHXH-CSXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP 10/07/2015
25 2102-bhxh-csxh - CV 2102/BHXH-CSXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc tính thời gian công tác để hưởng bảo hiểm xã hội đối với giáo viên mẫu giáo trước ngày 01/01/1995 10/06/2015
26 1856-bhxh-csxh - CV 1856/BHXH-CSXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn một số nội dung về thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội 22/05/2015
27 3789-bhxh- csxh - cv 3789/BHXH-CSXH mẫu, in, cấp và quản lý Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH. 01/01/2015
28 2998-bhxh- csxh - CV 2998/BHXH-CSXH hướng dẫn thực hiện chế độ BHXH đối với người lao động. 19/08/2014
29 2017-bhxhcsxh - Hướng dẫn một số nội dung về chế độ ốm đau, thai sản. 09/06/2014
30 1683-bhxhcsxh - CV 1683/BHXH-CSXH hướng dẫn thực hiện chính sách xã hội. 20/05/2014

THÔNG BÁO MỚI

THĂM DÒ Ý KIẾN

  • Bạn thường tìm hiểu thông tin về BHXH ở đâu?
  • Ý kiến khác:

FANPAGE