Tính đến hết ngày 30/09/2019 số đối tượng tham gia BHYT là 1.226.030 người, đạt tỷ lệ bao phủ 92,86% dân số; Số người tham gia BHXH là 246.152 người, đạt 38,73% lực lượng lao động; tổng số thu: 9 tháng năm 2019, thu BHXH, BHYT, BHTN là 3.985 tỷ đồng, tăng 376 tỷ đồng (10,4%) so với cùng kỳ năm 2018, đạt 73,38% kế hoạch giao thu của BHXH Việt Nam. BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH QUẢNG NINH - Số 22, đường 25/4 phường Bạch Đằng - TP. Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh.

Danh sách Văn bản

STT Tải vềNgày áp dụng
1 Công văn 641/BHXH-QLT ngày 13/03/2019 v/v Hướng dẫn tham gia BHXH đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam 13/03/2019
2 3458 - Hướng dẫn đóng BHXH, BHYT. BHTNLĐ, BNN từ ngày 01/01/2019 01/01/2019
3 1448/BHXH-PQLT - V/v Thu BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm TNLĐ-BNN theo nghị định 72/2018/NĐ-CP 01/07/2018
4 105/BHXH-QLT - Thông báo mức lãi suất đầu tư quỹ BHXH năm 2017, áp dụng năm 2018 để thu BHXH tự nguyện 12/01/2018
5 3585/BHXH-QLT - Về việc triển khai một số nội dung về thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN bắt đầu thực hiện từ ngày 01/01/2018 22/12/2017
6 3546/BHXH-QLT - Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh một số nội dung về đóng BHXH, BHYT, BHTN bắt đầu thực hiện từ ngày 01/01/2018 20/12/2017
7 2179-BHXH V/v Triển khai quyết định 595/QĐ-BHXH 28/08/2017
8 1498/BHXH-QLT - Về việc Thu BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN theo Nghị định 47/2017/NĐ-CP 12/06/2017
9 1497/BHXH-QLT - Về việc mức đóng vào quỹ BHTNLĐ, BNN và thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN theo mức lương cơ sở mới 12/06/2017
10 1391/BHXH-QLT - Thông báo mức đóng BHXH bắt buộc và quỹ BHTNLĐ, BNN từ 01/06/2017 30/05/2017
11 1031/BHXH-QLT - Thực hiện thu BHXH tự nguyện 13/05/2016
12 2182-BHXH Hoàn thiện cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH,BHYT 24/08/2015
13 393/BHXH-PT - Thu BHYT hộ gia đình 24/03/2015

THÔNG BÁO MỚI

THĂM DÒ Ý KIẾN

  • Bạn thường tìm hiểu thông tin về BHXH ở đâu?
  • Ý kiến khác:

FANPAGE