Tính đến hết ngày 30/09/2019 số đối tượng tham gia BHYT là 1.226.030 người, đạt tỷ lệ bao phủ 92,86% dân số; Số người tham gia BHXH là 246.152 người, đạt 38,73% lực lượng lao động; tổng số thu: 9 tháng năm 2019, thu BHXH, BHYT, BHTN là 3.985 tỷ đồng, tăng 376 tỷ đồng (10,4%) so với cùng kỳ năm 2018, đạt 73,38% kế hoạch giao thu của BHXH Việt Nam. BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH QUẢNG NINH - Số 22, đường 25/4 phường Bạch Đằng - TP. Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh.

Danh sách Bưu điện nhận và trả kết quả hồ sơ

STTTên điểm phục vụLoại hình điểm phục vụĐịa chỉSố ĐT
1 Xã Lê lợi VHX Thôn An Biên 1,Xã Lê Lợi, Huyện Hoành Bồ 1234891415
2 Xã Sơn Dương VHX Thôn Vườn Rậm,Xã Sơn Dương Huyện Hoành Bồ 94752116
3 Xã Đồng Sơn VHX Thôn Tân Ốc 1,Xã Đồng Sơn, Huyện Hoành Bồ 1233417790
4 Xã Kỳ Thượng VHX Thôn Khe Lương 1,Xã Kỳ Thượng, Huyện Hoành Bồ 1668286263
5 Thị Trấn Trới GD2 Khu 4, TT Trới, Huyện Hoành Bồ 2033858201
6 Xã Quảng La VHX Thôn 5, Xã Quảng La, Huyện Hoành Bồ 1633618197
7 Xã Dân chủ VHX Thôn 1, Xã Dân Chủ, Huyện Hoành Bồ 918601408
8 Xã Bằng Cả VHX Thôn 1,Xã Bằng Cả, Huyện Hoành Bồ 979088287
9 Xã Tân Dân VHX Thôn Tân Lập,Xã Tân Dân , Huyện Hoành Bồ 9885589154
10 Xã Thống Nhất GD3 Thôn Đồng Cao ,XãThống Nhất , Huyện Hoành Bồ 974493285
11 Xã Hòa Bình VHX Thôn Đồng Lá ,Xã Hoà Bình , Huyện Hoành Bồ 1669798068
12 Xã Vũ Oai VHX Thôn Chợ ,Xã Vũ Oai, Huyện Hoành Bồ 1695115999
13 Xã Đồng Lâm VHX Thôn Đồng Quặng,Xã Đồng Lâm , Huyện Hoành Bồ 1239665136

THÔNG BÁO MỚI

THĂM DÒ Ý KIẾN

  • Bạn thường tìm hiểu thông tin về BHXH ở đâu?
  • Ý kiến khác:

FANPAGE