Tính đến hết ngày 30/09/2019 số đối tượng tham gia BHYT là 1.226.030 người, đạt tỷ lệ bao phủ 92,86% dân số; Số người tham gia BHXH là 246.152 người, đạt 38,73% lực lượng lao động; tổng số thu: 9 tháng năm 2019, thu BHXH, BHYT, BHTN là 3.985 tỷ đồng, tăng 376 tỷ đồng (10,4%) so với cùng kỳ năm 2018, đạt 73,38% kế hoạch giao thu của BHXH Việt Nam. BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH QUẢNG NINH - Số 22, đường 25/4 phường Bạch Đằng - TP. Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh.

Danh sách Bưu điện nhận và trả kết quả hồ sơ

STTTên điểm phục vụLoại hình điểm phục vụĐịa chỉSố ĐT
1 Bắc Phong Sinh GD3 Bản Mốc 14 Cửa Khẩu Bắc Phong Sinh Xã Quảng Đức Huyện Hải Hà 972537883
2 Cái Chiên VHX Thôn 2 Cái Chiên Xã Cái Chiên Huyện Hải Hà 977319950
3 Đường Hoa VHX Thôn 9 Đội 6 Xã Đường Hoa Huyện Hải Hà 1255022332
4 Hải Hà GD2 Phố 4a Chu Văn An Thị Trấn Quảng Hà Huyện Hải Hà 2033879206
5 Hoa Cương VHX Thôn 8 Xã Quảng Long Huyện Hải Hà 1672911298
6 Phú Hải VHX Thôn Trung Xã Phú Hải Huyện Hải Hà 1296303996
7 Quảng Chính VHX Thôn 5 Xã Quảng Chính Huyện Hải Hà 1669201732
8 Quảng Điền VHX Thôn 3 Xã Quảng Điền Huyện Hải Hà 948566888
9 Quảng Đức VHX Bản Nà Lý 2 Xã Quảng Đức Huyện Hải Hà 916528268
10 Quảng Minh VHX Thôn 3 Xã Quảng Minh Huyện Hải Hà 966510985
11 Quảng Phong VHX Thôn 4 Xã Quảng Phong Huyện Hải Hà 973723451
12 Quảng Sơn VHX Thôn 4 Xã Quảng Sơn Huyện Hải Hà 1685338868
13 Quảng Thắng VHX Thôn 2 Xã Quảng Thắng Huyện Hải Hà 914509538
14 Quảng Thành VHX Thôn 3 Xã Quảng Thành Huyện Hải Hà 1688047167
15 Quảng Thịnh VHX Thôn 2 Xã Quảng Thịnh Huyện Hải Hà ?01296604838
16 Quảng Trung VHX Thôn 1 Xã Quảng Trung Huyện Hải Hà 124029040
17 Tiến Tới VHX Thôn 2 Xã Tiến Tới Huyện Hải Hà 987247858
18 Quảng Long VHX Thôn 5 Quảng Long Hải Hà Quảng Ninh 888288638

THÔNG BÁO MỚI

THĂM DÒ Ý KIẾN

  • Bạn thường tìm hiểu thông tin về BHXH ở đâu?
  • Ý kiến khác:

FANPAGE