Tính đến hết ngày 30/09/2019 số đối tượng tham gia BHYT là 1.226.030 người, đạt tỷ lệ bao phủ 92,86% dân số; Số người tham gia BHXH là 246.152 người, đạt 38,73% lực lượng lao động; tổng số thu: 9 tháng năm 2019, thu BHXH, BHYT, BHTN là 3.985 tỷ đồng, tăng 376 tỷ đồng (10,4%) so với cùng kỳ năm 2018, đạt 73,38% kế hoạch giao thu của BHXH Việt Nam. BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH QUẢNG NINH - Số 22, đường 25/4 phường Bạch Đằng - TP. Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh.

Danh sách Bưu điện nhận và trả kết quả hồ sơ

STTTên điểm phục vụLoại hình điểm phục vụĐịa chỉSố ĐT
1 BĐVHX Tân Lập VHX Thôn 1 Thái Lập Xã Tân Lập Huyện Đầm Hà 985112216
2 Đại Bình VHX Thôn 3 Nhâm Cao Xã Đại Bình Huyện Đầm Hà 919358638
3 Đầm Hà GD2 Khu phố Lê Lương Thị Trấn Đầm Hà Huyện Đầm Hà 914079230
4 Đầm Hà VHX Thôn Trại Dinh Xã Đầm Hà Huyện Đầm Hà 916806618
5 Dực Yên VHX Thôn 1 Xã Dực Yên Huyện Đầm Hà 946801083
6 Quảng An VHX Thôn An Sơn Xã Quảng An Huyện Đầm Hà 968671072
7 Quảng Lâm VHX Bản Tài Lý Sáy Xã Quảng Lâm Huyện Đầm Hà 1237658588
8 Quảng Lợi VHX Thôn 1 Xã Quảng Lợi Huyện Đầm Hà 1296995189
9 Quảng Tân VHX Thôn 5 Xã Quảng Tân Huyện Đầm Hà 941205299
10 Tân Bình VHX Thôn Tân Trung Xã Tân Bình Huyện Đầm Hà 912530801

THÔNG BÁO MỚI

THĂM DÒ Ý KIẾN

  • Bạn thường tìm hiểu thông tin về BHXH ở đâu?
  • Ý kiến khác:

FANPAGE