Tính đến hết ngày 30/09/2019 số đối tượng tham gia BHYT là 1.226.030 người, đạt tỷ lệ bao phủ 92,86% dân số; Số người tham gia BHXH là 246.152 người, đạt 38,73% lực lượng lao động; tổng số thu: 9 tháng năm 2019, thu BHXH, BHYT, BHTN là 3.985 tỷ đồng, tăng 376 tỷ đồng (10,4%) so với cùng kỳ năm 2018, đạt 73,38% kế hoạch giao thu của BHXH Việt Nam. BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH QUẢNG NINH - Số 22, đường 25/4 phường Bạch Đằng - TP. Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh.

Danh sách Bưu điện nhận và trả kết quả hồ sơ

STTTên điểm phục vụLoại hình điểm phục vụĐịa chỉSố ĐT
1 Móng Cái GD2 1 Đường Hùng Vương Phường Hoà Lạc Thành Phố Móng Cái 2033883363
2 KHL Móng Cái GD3 1 Đường Hùng Vương Phường Hoà Lạc Thành Phố Móng Cái 912672099
3 Trà Cổ VHX Khu phố Đông Thịnh Phường Trà Cổ Thành Phố Móng Cái 1654466125
4 Hải Xuân VHX Thôn Trung Xã Hải Xuân Thành Phố Móng Cái 1679711026
5 Hải Yên VHX Khu 7 Phường Hải Yên Thành Phố Móng Cái 965562119
6 Hải Đông VHX Thôn 7 Xã Hải Đông Thành Phố Móng Cái
7 Hải Tiến VHX Thôn 2 Xã Hải Tiến Thành Phố Móng Cái 978734490
8 Quảng Nghĩa VHX Thôn 5 Xã Quảng Nghĩa Thành Phố Móng Cái 978818620
9 Bắc Sơn VHX Thôn Lục Phủ Xã Bắc Sơn Thành Phố Móng Cái 984946577
10 Hải Sơn VHX Thôn Pò Hèn Xã Hải Sơn Thành Phố Móng Cái 919916848
11 Vạn Ninh VHX Thôn Trung Xã Vạn Ninh Thành Phố Móng Cái 918302166
12 Vĩnh Trung VHX Thôn 2 Đội 4 Xã Vĩnh Trung Thành Phố Móng Cái 1665031288
13 Vĩnh Thực VHX Thôn 1 Đội 1 Xã Vĩnh Thực Thành Phố Móng Cái 1638746689

THÔNG BÁO MỚI

THĂM DÒ Ý KIẾN

  • Bạn thường tìm hiểu thông tin về BHXH ở đâu?
  • Ý kiến khác:

FANPAGE