Tính đến hết tháng 03/2019 số người tham gia BHYT là 1.203.235 người, đạt tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân 93,8% dân số.; số người tham gia BHXH là 236.325 người, đạt 37.2% so với lực lượng lao động.; số người tham gia BHTN là 215.590 người. Số thu BHXH, BHTN, BHYT là 1.274 tỷ đồng, tăng 126 tỷ đồng (11%) so với cùng kỳ năm 2018. BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH QUẢNG NINH - Số 22, Đường 25 tháng 4, Phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

TIN BẢO HIỂM Y TẾ

TIN CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

THÔNG BÁO MỚI

THĂM DÒ Ý KIẾN

  • Bạn thường tìm hiểu thông tin về BHXH ở đâu?
  • Ý kiến khác:

FANPAGE